REGULACE ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ
 
Instalace speciálních regulačních armatur v páteřních rozvodech UT
Instalace termostatických ventilů a hlavic
Hydraulické vyvážení topných systémů
Dodávka a montáž radiátorů, topných těles, plynových kotlů včetně odborného seřízení
Zajištění odečtu spotřeby tepla
Zpracování projektové dokumentace
Zajištění pravidelných revizí topných systémů a zdrojů tepla
 
PORADENSTVÍ
 
Pomáháme zdarma nalézt nejvhodnější a nejefektivnější způsob využití dodávky tepla, způsobu regulace a výběru topení

MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA
  
Instalace elektronických poměrových rozdělovačů topných nákladů na všechny typy radiátorů a topných těles
Instalace měřičů tepla – kalorimetrů na vstupu objektů
Zajištění servisu při výměně radiátorů a topných těles včetně pasportizace a určování poloh pro zohlednění rozúčtování tepelných nákladů